Tag Archives: Đặc điểm của máy hàn

Máy hàn điện tử HK 200A

Máy hàn điện tử HK 200A

Máy hàn điện tử HK 200A là dòng máy hàn tiết kiệm điện năng, sử dụng được khi điện yếu, ứng dụng máy…
Continue reading
Máy hàn điện tử HK 200E

Máy hàn điện tử HK 200E

Máy hàn điện tử HK 200E  là dong máy hàn que 1 pha (220V), có đầu ra 7 KVA mạnh mẻ, tiết kiệm…
Continue reading