Category Archives: Máy hàn Inverter

Máy hàn điện tử HK 400i

Máy hàn điện tử HK 400I

Máy hàn điện tử HK 400i là dòng máy hàn cao cấp với nhiều tính năng hiện đại, ứng dụng công nghệ hàn…
Continue reading
Máy hàn điện tử HK 315i

Máy hàn điện tử HK 315i

Máy hàn điện tử HK 315i là dòng máy hàn điện từ thuộc dòng cao cấp với nhiều tính năng ưu việt, nổi…
Continue reading
Máy hàn điện tử HK315

Máy hàn điện tử HK 315

Máy hàn điện tử HK 315 là dòng máy hàn điện từ thuộc dòng cao cấp với nhiều tính năng ưu việt, nổi…
Continue reading
Máy hàn điện tử HK 250TP

Máy hàn điện tử HK 250TP

Máy hàn điện tử HK 250TP với công suất  mạnh mẻ cho phép làm việc hiệu quả, với việc ứng dụng công nghệ…
Continue reading
Máy hàn điện tử HK250T

Máy hàn điện tử HK 250T

Máy hàn điện tử HK 250T là dòng máy mạnh mẻ, hiệu năng lớn, hàn được trên các vật liệu inox, sắt và…
Continue reading
Máy hàn điện tử HK 250E

Máy hàn điện tử HK 250E

Máy hàn điện tử HK 250E là dòng máy hàn có hiệu suất cao, tiết kiệm điện năng, sử dụng được cả khi…
Continue reading
Máy hàn điện tử HK 200A

Máy hàn điện tử HK 200A

Máy hàn điện tử HK 200A là dòng máy hàn tiết kiệm điện năng, sử dụng được khi điện yếu, ứng dụng máy…
Continue reading
Máy hàn điện tử HK 200E

Máy hàn điện tử HK 200E

Máy hàn điện tử HK 200E  là dong máy hàn que 1 pha (220V), có đầu ra 7 KVA mạnh mẻ, tiết kiệm…
Continue reading
Máy hàn điện tử HK 200Z

Máy hàn điện tử HK 200Z

Máy hàn điện tử HK 200Z  là loại máy hàn với công nghệ inverter arc với công suất mạnh mẻ, sử dụng trên…
Continue reading
Máy hàn điện tử SR 200R

Máy hàn điện tử SR 200R

Máy hàn điện tử SR 200R là dòng máy hàn sử dụng được điện thế yếu >180V, tiết kiệm điện và hiệu năng…
Continue reading