Category Archives: Máy cắt Plasma

Máy hàn 3 chức năng que - tig - plasma HK 416

Máy hàn 3 chức năng que – TIG – plasma HK 416

Máy hàn 3 chức năng que - TIG - plasma HK 416  với công nghệ INVERTER cho phép làm việc hiệu quả, nhanh chóng với việc…
Continue reading
Máy cắt plasma HK-100IGBT

Máy cắt plasma HK-100IGBT

Máy cắt plasma HK-100IGBT với công nghệ INVERTER cho phép làm việc hiệu quả, nhanh chóng với việc sử dụng cuộn dây khá chuẩn bên trong…
Continue reading
Máy cắt plasma HK 70 380v

Máy cắt Plasma HK 70 – 380V

Máy cắt plasma HK 70 380v với công nghệ INVERTER cho phép làm việc hiệu quả, nhanh chóng với việc sử dụng cuộn dây khá chuẩn…
Continue reading
may-cat-plasma-hk-70-220v

Máy cắt plasma HK 70-220V

Máy cắt plasma HK 70-220V với công nghệ INVERTER cho phép làm việc hiệu quả, nhanh chóng với việc sử dụng cuộn dây khá chuẩn bên…
Continue reading
may-cat-plasma-hk40

Máy cắt plasma HK40

Máy cắt plasma HK40 với công nghệ INVERTER cho phép làm việc hiệu quả, nhanh chóng với việc sử dụng cuộn dây khá chuẩn bên…
Continue reading