Author Archives: Admin

Máy hàn điện tử HK MIG 200Y

Máy hàn điện tử HK MIG 200Y

Máy hàn điện tử HK MIG 200Y là dòng máy hàn với công nghệ MIG ứng dụng INVERTER cho phép làm việc hiệu…
Continue reading
Máy hàn điện tử HK 400i

Máy hàn điện tử HK 400I

Máy hàn điện tử HK 400i là dòng máy hàn cao cấp với nhiều tính năng hiện đại, ứng dụng công nghệ hàn…
Continue reading
Máy hàn điện tử HK 315i

Máy hàn điện tử HK 315i

Máy hàn điện tử HK 315i là dòng máy hàn điện từ thuộc dòng cao cấp với nhiều tính năng ưu việt, nổi…
Continue reading
Máy hàn điện tử HK315

Máy hàn điện tử HK 315

Máy hàn điện tử HK 315 là dòng máy hàn điện từ thuộc dòng cao cấp với nhiều tính năng ưu việt, nổi…
Continue reading